ПЕРЕДПЛАТНЕ АГЕНТСТВО
«УКРІНФОРМНАУКА»
900 -
1800
Україна, м. Київ,
вул. Терещенківська 3, оф.57
+38(044) 288-03-46
+38(050) 154-77-83
УКР  
 

Назва видання:


Тематика видань:


Тип видань:


Тільки в популярнихВидання у кошику

немає

Процеси переносу енергії, заряду та електрона в хімії

Повернутися до каталогу

Капінус Є.І.

 

Національна академія наук України, Інститут сорбції та проблем ендоекології. — Київ : Академперіодика, 2016. — 135 с. — ISBN 978-966-360-322-3. — (Українська наукова книга іноземною мовою)

 

Книга присвячена трьом фундаментальним поняттям в області хімії передачi енергії, заряду і електрона. Розглянуто основні положення і проблеми сучасної теорії електронного переносу. Cучасна теорія перенесення електрона найкраще підходить для опису перенесення електрона в біхромофорних молекулах. Перенесення електрона в рідких розчинах не описується в широкому температурному діапазоні, існує проблема в поясненні впливу в’язкості на кінетику реакцій перенесення електрона в рідких розчинах. Запропоновано класифікувати окисно-відновні процеси на дифузійні, супердифузійні, псевдодифузійні, антидифузійні і кінетичні. Розглянуто кожен клас окисно-відновних процесів і вплив температурних ефектів на швидкість цих процесів. Показано значення донорно-акцепторних комплексів для гасіння збуджених станів молекул донорів і акцепторів електронів. Розглянуто також відносну реакційну здатність синглетного та триплетного станів молекул, квантові ефекти в процесах перенесення електронів. Особливу увагу приділено триплетним ексіплексам барвників і порфіринів, а також кінетиці процесів гасіння, які включають триплетні ексіплекси порфіринів.Вартість книги:

Електронна книга: 24 грн