ПЕРЕДПЛАТНЕ АГЕНТСТВО
«УКРІНФОРМНАУКА»
900 -
1800
Україна, м. Київ,
вул. Терещенківська 3, оф.57
+38(044) 288-03-46
+38(050) 154-77-83
УКР  
 

          Однією з важливих умов розвитку науки та техніки є неперервний процес накопичення нових знань та взаємний обмін інформацією, який уможливлює доступ до наукових ресурсів, допомагає знайти відповіді на питання, що виникають при проведенні наукових досліджень. Наукові видання (на паперових носіях чи електронні) завжди були і будуть важливим джерелом наукової інформації. Інформаційне забезпечення вчених є одним з основних факторів, що визначає продуктивність наукового пошуку, і його неможливо реалізувати без всебічного розвитку міжнародних наукових і культурних контактів. Тому створена в 1993 році Міжнародна асоціація академій наук приділяє особливу увагу книговидавничій діяльності та міжнародному книгообміну.

 

          Серед головних принципів здійснення інтеграційних процесів, викладених в «Угоді про гуманітарне співробітництво держав – учасниць СНД» від 26 серпня 2005 р., є формування єдиного інформаційного простору та створення спільних інформаційних ресурсів. Для реалізації цих завдань МААН звернулася до урядів держав СНД із пропозиціями про створення пільгових умов для наукового книговидання та міжнародного наукового книгообміну, підготовку порталу електронної інформації про всі наукові видання, які виходять у країнах СНД, формування спеціального органу, що регулюватиме систему наукового та міжбібліотечного книгообміну, оновлення матеріально-технічної бази академічного книговидавництва в країнах СНД.

          В червні 2008 року Радою Міжнародної асоціації академій наук було прийнято рішення про підтримку ініціативи Ради з книговидання при МААН щодо започаткування спільного передплатного каталогу наукових періодичних видань Академій наук та організацій – членів МААН. Відгуком на це рішення і стало створення нового каталогу – Зведеного каталогу періодичних видань, що випускаються академіями наук – членами МААН.

 

 

          Передплатне агентство «Укрінформнаука» розпочало свою діяльність у 2009 році. Поштовхом для створення агентства стало прийняте Радою Міжнародної асоціації академій наук (МААН) рішення, яке стосувалося ініціативи Ради з книговидання при МААН щодо започаткування спільного передплатного каталогу наукових періодичних видань Академій наук і організацій – членів МААН. Мета діяльності – створення єдиного інформаційного наукового простору. Беручи до уваги доцільність створення «Зведеного каталогу періодичних видань, що випускаються академіями наук – членами МААН», передплатне агентство «Укрінформнаука» ставить перед собою завдання ознайомити вчених і фахівців, аспірантів та студентів з діяльністю організацій і установ академій наук – членів МААН, полегшити пошук і замовлення академічних журналів і праць вчених. Так, на сайті передплатного агенства «Укрінформнаука» можно знайти інформацію про періодичні видання НАН України – загальноакадемічні журнали, книги, монографії, у друкованому чи електронному вигляді; отримати консультацію з приводу передплати наукової періодики. З 2014 року передплатне агенство «Укрінформнаука» почало пропонувати послуги з присвоєння цифрових ідентифікаторів DOI.

 

 

 

 

Протягом 2009–2014 років ПА «Укрінформнаука» брала активну участь у виставкових заходах, конференціях, симпозіумах та семінарах.

 

2010 рік

ІV Сесія Ради з книговидання при МААН, листопад 2012 р., Москва (Росія).

 

2011 рік

Міжнародний симпозіум «Переміщення центрів науково-технологічної активності на європейському просторі і міжкраїнова  мобільність учених та фахівців: сучасні тенденції» 19-23 жовтня 2011 р. г. Київ, Великий конференц-зал НАН України.

 

2012 рік

19-а Мінська міжнародна книжкова виставка-ярмарка, Мінськ (Білорусія) 5-9 лютого 2012 року.

III Науково-практична конференція «Наукова періодика: традиції та інновації» (31 травня 2012 року в Києві);

VII Міжнародна книжкова виставка-ярмарок «Книга – путь  сотрудничества и прогресса», 24-26 вересня 2012 р. Ашхабад (Туркменістан).

VI Сесія Ради з книговидання при МААН, листопад 2012 р., Москва (Росія).

 

2013 рік

VII Казахстанська міжнародна книжкова та поліграфічна виставка «По Великому Шовковому шляху ’2013», 11-13 квітня 2013 р., Алмати (Казахстан).

Міжнародний симпозіум “Ставлення суспільства та держави до науки в умовах сучасних економічних криз: тенденції, моделі, пошук шляхів покращення взаємодії”, 2–5 червня 2013 р.,Київ.

IV науково-практична конференція «Наукова періодика: традиції та інновації», 13 червня 2013 р., Київ.

VIІI Міжнародна книжкова виставка-ярмарок «Книга – шлях співробітництва і прогресу», 24-26 вересня 2013  р., Ашхабад (Туркменістан).

Міжнародна конференція «Охорона прав інтелектуальної власності та комерціалізація досліджень, створених у державних наукових установах», 11 жовтня 2013 р., Київ.

VII Сесія Ради з книговидання при МААН, 6-8 листопада 2013 р., Москва (Росія).

ІV Міжнародний Форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства», 26-29 листопада 2013 р., Київ.

 

2014 рік

21-а Мінська міжнародна книжкова виставка-ярмарка, Мінськ (Білорусія) 5-9 лютого 2014 року.

15-а Вільнюська міжнародна книжкова ярмарок, Вільнюс (Литва) 20-23 лютого 2014 року.

Робоча нарада за участі представників компанії Elsevier, організатор – Науково-видавнича рада НАН України – 20 травня 2014 року.

ІХ Міжнародна книжкова виставка-ярмарок «Книга – шлях співробітництва і прогресу», 24-26 вересня 2014 р., Ашхабад (Туркменістан). ПА «Укрінформнаука» нагороджено дипломом учасника виставки.

 

 

 

 

 

 

 

          З 06.04.2010 ТОВ «Укрінформнаука» внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

 

 

 

          Оргкомітет Національного бізнес-рейтингу проводить щорічні загальнодержавні рейтингування економічних показників підприємств України у різноманітних номінаціях. Так, за результатами опрацьованого 2011-2012 року на основі науково обгрунтованої статистичної методології зваженого ранжування ТОВ «Укрінформнаука» у КВЕД 22.11.0 «Видання книг» займає:

- 23-е місце в м. Києві за сумою місць 4-х номінацій фінансово-господарської діяльності;

- 32-е місце в Україні за сумою місць 4-х номінацій фінансово-господарської діяльності

і має право називатися «Лідером галузі 2012» у своєму виді діяльності.