ПЕРЕДПЛАТНЕ АГЕНТСТВО
«УКРІНФОРМНАУКА»
900 -
1800
Україна, м. Київ,
вул. Терещенківська 3, оф.57
+38(044) 288-03-46
+38(050) 154-77-83
УКР  
 

Назва видання:


Тематика видань:


Тип видань:


Тільки в популярнихВидання у кошику

немає

Розпилювальне сушіння: в 2-х т. Том 1. Теплофізичні основи. Методи інтенсифікації та енергозбереженн

Повернутися до каталогу

А.А. Долінський, К.Д. Малецька

Ін-т технічної теплофізики НАН України. — К. : Академперіодика, 2011. — 390 с. (ум. друк. арк. 30,6; обл.-вид. арк. 29,6). — ISBN 978-966-360-175-5 (т. 1). — ISBN 978-966-360-174-8 (загальний).

 

Представлені результати багаторічних робіт, проведених в ІТТФ НАН України за експериментальними і теоретичними дослідженнями процесів тепломасопереносу при випаровуванні і сушінні різних рідинних систем у диспергованому стані у високотемпературному парогазовому потоці. Запропоновано ефективні схеми і нові конструкції розпилювальних апаратів, методи управління процесами тепломасообміну у виробництві порошкових продуктів.

Для наукових і інженерно-технічних фахівців з питань виробництва порошкових продуктів сушінням шляхом розпилювання.Вартість книги:

Електронна книга: 36 грн