ПЕРЕДПЛАТНЕ АГЕНТСТВО
«УКРІНФОРМНАУКА»
900 -
1800
Україна, м. Київ,
вул. Терещенківська 3, оф.57
+38(044) 288-03-46
+38(050) 154-77-83
УКР  
 

Crossref Sponsoring Member Badge

 

ПА "Укрінформнаука" пропонує послуги з присвоєння цифрових ідентифікаторів DOI. Унікальний код DOI, на відміну від бібліографічного посилання, може бути розпізнаний без помилок при пошуку в мережі інтернет. Зробивши запит на веб-сайті організації CrossRef (https://www.crossref.org/) за цифровим ідентифікатором DOI, можна отримати не тільки опис статті, але й посилання на її повний текст.

 

Зміст:

Перелік журналів, які отримують цифрові ідентифікатори DOI через Передплатне агентство «Укрінформнаука»

Цифрові ідентифікатори DOI. Агентство CrossRef

Створення веб-ресурсу відповідно до вимог CrossRef

Укладання угоди стосовно отримання цифрових ідентифікаторів DOI

Формування заявки на отримання цифрових ідентифікаторів DOI

Реєстрація отриманих цифрових ідентифікаторів DOI у CrossRef

Оприлюднення отриманих і активованих цифрових ідентифікаторів DOI

Реєстрація пристатейних списків літератури

Отримання цифрових ідентифікаторів DOI для книг

Депонування метаданих наукових публікацій в базу CrossRef шляхом завантаження XML-файлів

 

 

 

 

Перелік журналів, які отримують цифрові ідентифікатори DOI через Передплатне агентство «Укрінформнаука»

 

Національна академія наук України

1. Альгология

2. Biotechnologia Acta 

3. Наука та інновації 

4. Science and Innovation  

5. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics 

6. Вісник НАН України 

7. Космічна наука і технологія  

8. Demography and social economy  

9. Доповіді НАН України  

10. The Ukrainian Biochemical Journal  

11. Український ботанічний журнал  

12. Український географічний журнал  

13. Ukrainian Journal of Physics  

14. Functional Materials  

15. Хімія, фізика та технологія поверхні  

16. The Paton Welding Journal  

17. Журнал математической физики, анализа, геометрии  

18. Металлофизика и новейшие технологии 

19. Успехи физики металлов

20. Проблемы криобиологии и криомедицины 

21. Радиофизика и радиоастрономия 

22. Техническая диагностика и неразрушающий контроль

23. Современная электрометаллургия 

24. Кибернетика и вычислительная техника

25. Економіка промисловості

26. Економіка і прогнозування

27. Проблеми загальної енергетики 

28. Фізіологічний журнал

29. Мінералогічний журнал

30. Полімерний журнал

31. Радіофізика та електроніка

32. Мікробіологічний журнал

33. Економічна теорія

34. Історія народного господарства та економічної думки України

35. Технічна електродинаміка

36. Ядерна фізика та енергетика

37. Східний світ

38. Автоматическая сварка

 

Національна академія аграрних наук України

1. Agricultural science and practice 

2. Рибогосподарська наука України

3. Біологія тварин

 

Національний університет «Львівська політехніка»

1. Chemistry & Chemical Technology 

2. Energy engineering and control systems

3. Геодинаміка

4. Геодезія, картографія і аерофотознімання

5. Economics, Entrepreneuship, Management 

6. Mathematical Modeling and Computing / Математичне моделювання та інформаційні технології  
 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

1. Медичне право 

2. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія 

4. Львівський клінічний вісник 

5. Медичні науки Праці НТШ 

 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Ukrainian journal of medicine, biology and sport
 

Вінницький національний технічний університет

Sententiae
 

Національний банк України

Вісник Національного банку України / Visnyk of the National Bank of Ukraine
 

Академія інженерних наук України

Mining of Mineral Deposits 

 

Харківська медична академія післядипломної освіти

Клиническая информатика и Телемедицина
 

Інші установи

Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини
 

Повернутись до змісту

 

 

 

 

 

 

Цифрові ідентифікатори DOI. Агентство CrossRef.

 

Цифровий ідентифікатор об’єкта DOI (The Digital Object Identifier) — це унікальне гіперпосилання, яке забезпечує прямий зв’язок із публікацією. DOI функціонує як вбудоване посилання, код, який дозволяє віднайти будь-яку публікацію на будь-якому ресурсі незалежно від мови первинного посилання, чітко вказує розташування статті у мережі Інтернет, забезпечує постійний та надійний зв’язок між публікаціями. Гіперпосилання є усталеним і не залежить від зміни видавця, хостінгу чи назви видання: користуючись DOI пошукач має можливість за один крок дійти до потрібної публікації.

 

Завдяки цифровим ідентифікаторам контент всіх учасників CrossRef у повному обсязі є зв’язаним, що дозволяє активно максимізувати і зберігати переходи (лінки) між ними, робить більш ефективним механізм перехресних посилань – так званий крос-лінкінг. Це у кінцевому підсумку призводить до зростання кількості цитувань масиву загалом і кожної публікації зокрема.

 

На сьогодні наявність ідентифікаторів стає необхідною умовою для включення видання у міжнародні наукометричні бази, такі як Scopus та Web of Science. А також, однією з нових вимог до наукових фахових видань України, які затверджені наказом МОН України від 15.02.2018 № 32.

 

Агентство CrossRef. Діяльністю агентства керує Асоціація PILA (Publishers International Linking Association, Inc., Міжнародна асоціація видавців наукової літератури). Це установа, членство в якій є відкритим для видавців літератури наукового та професійного змісту. Вона бере на себе зобов’язання забезпечувати наявність у електронному просторі метаданих щодо кожного з об’єктів, які одержали цифровий ідентифікатор DOI.

 

CrossRef здійснює управління та веде регулярно оновлювану інформаційну базу даних, що складається з оригінальних опублікованих праць, їхніх метаданих (які дають змогу користувачеві скласти повне уявлення про публікацію, а також містять інформацію, необхідну для наукометричних досліджень) і цифрових ідентифікаторів DOI (що є певним сталим шляхом до кожної публікації).

 

CrossRef визначає для видавців — членів Асоціації префікси (цифрові позначення, які є першою незмінною частиною коду DOI). Другу частину DOI — суфікс — видавець генерує самостійно для кожного видання і кожної статті у ньому. Згенеровані цифрові ідентифікатори повинні бути зареєстровані на сайті CrossRef. На момент генерування та реєстрації їх у мережі Інтернет повинні існувати робочі сторінки, окремі для кожної статті, і тільки за наявності заповнених сторінок CrossRef реєструє цифрові ідентифікатори, зберігаючи їх у власній базі як активне посилання на сторінку статті.

 

CrossRef пропонує видавцям безоплатні та платні сервіси. До перших належить можливість знаходження у базі CrossRef кодів DOI до джерел з пристатейних списків літератури всіх опублікованих статей. До других — можливість перевірки текстів на наявність елементів плагіату.

 

Починаючи роботу з електронним ресурсом наукового періодичного видання, його видавець повинен перевірити інформацію про друковану (або електронну) версію видання у бюро ISSN щодо ключової назви та абревіатури (скороченої назви) англійською мовою; а також відомості, занесені до каталогу БД Ulrich's Periodicals Directory: назву та місце розташування видавця, назву видання.

 

Повернутись до змісту

 

 

 

 

 

 

Створення веб-ресурсу відповідно до вимог CrossRef

Вимоги агентства CrossRef до веб-ресурсу наукового періодичного видання

 

1. Власний веб-ресурс наукового періодичного видання (журналу) повинен мати англомовний інтерфейс.

 

2. Базова структура сайту повинна відповідати наступним ключовим пунктам:

— На головній (візитній) сторінці журналу має бути зазначено ISSN, а також вказано вихідну інформацію щодо головного редактора, редакційної колегії, політики редакційної колегії з приводу дотримання авторського права і порядку рецензування статей, наукової тематики, порядку та періодичності виходу видання;

— з головної сторінки повинен бути вихід на кожне число журналу — як поточне, так і архівні;

— сторінка окремого числа журналу (поточна чи архівна) повинна містити DOI, наданий цьому числу журналу в цілому (надається агентством CrossRef безкоштовно під час заповнення постатейних форм на відповідне число журналу), та мати вигляд змісту відповідного числа журналу, при цьому з кожної позиції змісту повинен бути можливим перехід на домашню сторінку окремої статті;

— домашня сторінка кожної статті має містити метадані: цифровий ідентифікатор DOI цієї статті (після реєстрації), правильний опис-посилання на цю статтю (скорочена англомовна назва журналу відповідно до ISSN, рік виходу, том, номер, сторінковий інтервал статті), прізвища авторів, назви установ, де вони працюють, назву статті, анотацію (резюме) до статті, ключові слова, пристатейні списки літератури, механізм переходу на повнотекстову версію статті (наприклад, у форматі pdf).

 

Повернутись до змісту

 

 

 

 

 

 

Укладання угоди стосовно отримання цифрових ідентифікаторів DOI

 

Агентство CrossRef працює тільки з видавцями, які зареєструвались як члени PILA, сплатили відповідні членські внески, отримали офіційний код видавця — префікс. Членом PILA може стати як видавець, який публікує видання, так і наукова установа чи наукове видавництво. У випадку наявності у видавця багатьох видань CrossRef підтримує спілкування тільки з зареєстрованим членом асоціації. Асоційований член PILA може надавати послуги з отримання і користування кодами DOI окремим виданням, при цьому несучи відповідальність перед CrossRef за виконання зобов’язань, формування, наповнення та функціонування ресурсів видань, які отримали коди DOI.

 

Передплатне агентство "Укрінформнаука" співпрацює з агентством CrossRef з 2014 року. На сьогодні "Укрінформнаука" забезпечує кодами DOI більше 50 наукових періодичних видань НАН України та наукових установ іншого відомчого підпорядкування.

 

Долучитись до користування системою цифрових ідентифікаторів DOI наукове періодичне видання може, уклавши з агентством "Укрінформнаука" відповідну угоду про співпрацю. Після перевірки відповідності ресурсу періодичного видання вимогам CrossRef та укладання угоди про співпрацю з ПА "Укрінформнаука", відповідальні представники видавця отримують коди доступу для роботи з базою даних CrossRef.

 

Повернутись до змісту

 

 

 

 

 

 

Формування заявки на отримання цифрових ідентифікаторів DOI

 

Для отримання цифрових ідентифікаторів видавець надсилає на електронну адресу ПА "Укрінформнаука" заявку на отримання цифрових ідентифікаторів DOI. Оригінал заявки необхідно передати протягом п’яти робочих днів від дня направлення її в електронному вигляді. Для кожного числа журналу необхідно подавати окрему заявку.

 

Заявка на отримання цифрових ідентифікаторів DOI для статей з поточного числа журналу подається після завершення виготовлення оригінал-макету, але перед підписанням його до друку. На момент надсилання заявки інформація про поточне число журналу повинна бути розміщена на англомовному веб-ресурсі журналу.

 

Повернутись до змісту

 

 

 

 

 

 

Реєстрація отриманих цифрових ідентифікаторів DOI у CrossRef

 

Після отримання заявки та перевірки наявності необхідних матеріалів на веб-ресурсі наукового періодичного видання ПА "Укрінформнаука" надає цифрові ідентифікатори DOI. Відповідний лист протягом трьох робочих днів надсилається на електронну адресу видавця.

 

Після одержання листа із згенерованими цифровими ідентифікаторами DOI технічний працівник видавця повинен заповнити відповідні електронні форми для числа журналу та кожної його статті на сайті агентства CrossRef. Або надіслати згенеровані файли XML з необхідними метаданими.

 

Повернутись до змісту

 

 

 

 

 

 

Оприлюднення отриманих і активованих цифрових ідентифікаторів DOI

 

Агентство CrossRef в автоматичному режимі здійснює перевірку зареєстрованих цифрових ідентифікаторів DOI та надсилає повідомлення або про їх успішно проведену активацію або про проблеми, через які активація не можлива.

 

Підтверджені активовані коди DOI повинні бути розміщені у вигляді посилання в електронній версії видання – на сторінці із змістом номеру журналу та на домашні сторінки відповідних статей, а також в оригінал-макеті журналу (на перші сторінки відповідних статей).

 

У випадку одержання цифрових ідентифікаторів DOI на архівні статті з тих чисел журналу, що були випущені в друкованому вигляді раніше, коди DOI необхідно розміщувати лише на сторінці із змістом номеру журналу та на домашніх сторінках відповідних статей в електронній версії видання.

 

Повернутись до змісту

 

 

 

 

 

 

Реєстрація пристатейних пристатейних списків літератури

 

На англомовному веб-ресурсі періодичного видання повинні бути розміщені пристатейні списки літератури до всіх статей, на які було одержано коди DOI. Списки необхідно розміщувати на відповідних домашніх сторінках статей, при цьому вони повинні бути англійською мовою або транслітеровані. Формат посилань повинен відповідати найбільш вживаним міжнародним стандартам, оскільки оформлені відповідно до цих стандартів переліки можуть бути коректно опрацьовані пошуковими системами та проіндексовані наукометричними базами даних, зокрема Scopus та Web of Science.

 

Scopus пропонує застосовувати будь-який з восьми варіантів стандартів для складання бібліографічних списків: APA – American Psychological Association; CBE – Council of Biology Editors, Citation-Sequence; Chicago (Author-Date System); Harvard; Harvard – British Standard; MLA (Modern Language Association) – Single Spaced Reference List; NLM – National Library of Medicine; Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.

 

Виконана робота дозволяє застосовувати ще один сервіс CrossRef — сервіс Cited-by Linking, який дозволяє отримувати й розміщувати на веб-сторінці власного видання інформацію щодо того, в яких виданнях по всьому світі були процитовані опубліковані статті (до участі у цьому проекті залучено понад 30 тис. наукових періодичних видань). Ця інформація надається у вигляді гіперпосилання на сторінку наукового видання, яке процитувало опубліковані у вашому виданні статті. Сервіс сприяє зростанню цитованості та "видимості" публікацій, а отже й збільшує вірогідність звернення користувачів до вашого видання.

 

Повернутись до змісту

 

 

 

 

 

 

Отримання цифрових ідентифікаторів DOI для книг

 

Цифрові ідентифікатори на книжкові видання агентство CrossRef надає з 2006 року. Спрощення механізму посилань на книги, а також введення у активний обіг розлогих переліків посилань до наукових монографій підвищує рейтинги науковців та наукових установ. Для книжкових видань запровадження системи DOI створює такі самі переваги, що й у випадку зі статтями в науковій періодиці.

 

Одержати DOI для книги може видавець, який належним чином побудував власний веб-ресурс. Видавець у випадку отримання ідентифікаторів DOI на книги має можливість користуватись усіма сервісами CrossRef, запропонованими для періодичних видань та статей у них. Можливе також надання ідентифікаторів DOI на окремі частини книг — глави, розділи, підрозділи, або надання окремого ідентифікатора DOI на книжкову серію із подальшим одержанням їх для окремих серійних видань.

 

Вимоги агентства CrossRef до веб-ресурсу книжкового видання

1. Власний веб-ресурс видавця повинен мати англомовний інтерфейс.

2. Сайт повинен мати:

— головну (візитну) сторінку видавця;

— вихід з головної сторінки на сторінку книжкового видання;

— сторінку книжкового видання з наступними метаданими (при цьому розміщення повного тексту можливе, але не необхідне):

 

Обов’язкові елементи:

1) для серії — назва серії, том, ISBN, дата публікації (рік), видавець, цифровий ідентифікатор DOI для серії.

2) для книги — назва книги, дата публікації (рік), ISBN (необхідно вказати ISBN для паперової версії та окремий ISBN — для електронної версії книги), видавець, цифровий ідентифікатор DOI для книги.

3) для розділу книги — цифровий ідентифікатор DOI для розділу.

4) перелік посилань до книги (розділу) — References, оформлений відповідним чином.

 

Рекомендовані елементи: прізвища й афіліація авторів; прізвища й афіліація наукових редакторів, рецензентів; анотація (резюме) до книги, ключові слова, кількість сторінок (для книг), сторінки (для розділів).

 

Повернутись до змісту

 

 

 

 

 

 

Депонування метаданих наукових публікацій в базу CrossRef шляхом завантаження XML-файлів

 

Реєстрація цифрових ідентифікаторів DOI може відбуватися двома способами:

1. Депонування метаданих статті журналу шляхом заповнення реєстраційних форм на сайті агентства CrossRef.

2. Депонування метаданих в базу CrossRef за допомогою завантаження XML-файлів.

 

Другий варіант депонування метаданих в базу CrossRef передбачає створення XML-файлу відповідно до інструкції CrossRef та завантаження його до системи CrossRef за допомогою програмних інтерфейсів.

 

Повернутись до змісту