ПЕРЕДПЛАТНЕ АГЕНТСТВО
«УКРІНФОРМНАУКА»
900 -
1800
Україна, м. Київ,
вул. Терещенківська 3, оф.57
+38(044) 288-03-46
+38(050) 154-77-83
УКР  
 

Назва видання:


Тематика видань:


Тип видань:


Тільки в популярнихВидання у кошику

немає

E010 Нанорозмірні системи і наноматеріали: дослідження в Україні


Розділи:
  • Iсторiя
  • ФiзикаПовернутися до каталогу

Редкол. : А.Г. Наумовець (голов. ред.)

 

НАН України. – К. : Академперіодика, 2014. – 768 с., 4 с. іл. — ISBN 978-966-360-260-8.

 

Коротко викладено результати досліджень і розробок, ви­конаних інститутами НАН України у рамках Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" (2010—2014). 115 підрозділів монографії згруповано у шість тематичних розділів: фізика нано­структур, технології напівпровідникових структур, діа­гностика наноструктур, наноматеріали, нанобіотехнології та нанохімія. Показано, що за наявності подальшої дер­жавної підтримки та завдяки створенню сприятливого ін­новаційного клімату Україна зможе налагодити власне конкурентоздатне нанотехнологічне виробництво.Вартість книги:

Електронна книга: 265 грн