ПЕРЕДПЛАТНЕ АГЕНТСТВО
«УКРІНФОРМНАУКА»
900 -
1800
Україна, м. Київ,
вул. Терещенківська 3, оф.57
+38(044) 288-03-46
+38(050) 154-77-83
УКР  
 

Назва видання:


Тематика видань:


Тип видань:


Тільки в популярнихВидання у кошику

немає

E009 Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація


Розділи:
  • Мова
  • IнформатикаПовернутися до каталогу

Воскобойнікова-Гузєва О.B.

 

Монографія / О. B. Вос­кобойнікова-Гузєва; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; наук. ред. Г. І. Ковальчук. — К.: Ака­демперіодика, 2014. — 362 с. — ISBN 978-966-360-252-3. — (укр. мовою).

 

Монографію присвячено дослідженню процесів розвитку і трансформа­ції бібліотечно-інформаційної сфери України в період 1990—2010-х рр. Крізь призму історико-бібліотекознавчого аналізу характеризуються основні тен­денції взаємовпливу суспільного розвитку і функціонування бібліотечної сфери, аналізуються здобутки у галузі наукового забезпечення бібліотечно-інформа­ційної діяльності визначеного періоду, простежується генезис фахового уяв­лення шляхів розвитку вітчизняної бібліотечної системи, розглядаються стра­тегічні орієнтири розвитку провідних бібліотек світу, обґрунтовується пер­спективна модернізаційна модель розвитку бібліотечно-інформаційних установ.

Видання орієнтовано на науковців, керівників та фахівців бібліотек, інформаційних центрів, видавців та книгорозповсюджувачів, представників державної влади, викладачів, аспірантів, студентів та широке коло читачів, зацікавлених цими проблемами.Вартість книги:

Електронна книга: 120 грн