ПЕРЕДПЛАТНЕ АГЕНТСТВО
«УКРІНФОРМНАУКА»
900 -
1800
Україна, м. Київ,
вул. Терещенківська 3, оф.57
+38(044) 288-03-46
+38(050) 154-77-83
УКР  
 

Назва видання:


Тематика видань:


Тип видань:


Тільки в популярнихВидання у кошику

немає

E083 Mатематична теорiя еволюцiйних моделей високого порядку, що вироджуються


Розділи:
  • МатематикаПовернутися до каталогу

Чугунова М., Таранець Р.

 

Київ: Академперіодика, 2019. — 230 с.

ISBN 978-966-360-382-7

Проєкт «Українська наукова книга іноземною мовою»

 

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.382.230

 

Ця книга присвячена вивченню розв’язностi та якiсної поведiнки узагальнених розв’язкiв початково-крайових задач для нелiнiйних параболiчних рiвнянь i систем високого порядку. Кiнцева мета цiєї книги полягає в тому, щоб представити з усiма подробицями нове застосування методу енергетичних та ентропiйних оцiнок, починаючи з одновимiрних задач, якi описанi у Роздiлах 1-3, переходячи до вищого рiвня, а саме — до застосування цього методу до систем типу тонких плiвок у Роздiлах 4, 5 i, нарештi, демонструючи всi етапи якiсного аналiзу задач у багатовимiрних областях у Роздiлi 6. Ми очiкуємо, що нашi читачi будуть знайомi з якiсною теорiєю лiнiйних параболiчних рiвнянь, а також матимуть певнi знання з класичного функцiонального аналiзу, проте можуть не мати знань з якiсного аналiзу нелiнiйних рiвнянь iз частинними похiдними, ми надаємо достатньо деталей для вивчення цього.

 


Вартість книги:

Електронна книга: 160 грн