ПЕРЕДПЛАТНЕ АГЕНТСТВО
«УКРІНФОРМНАУКА»
900 -
1800
Україна, м. Київ,
вул. Терещенківська 3, оф.57
+38(044) 288-03-46
+38(050) 154-77-83
УКР  


Нові стандарти ДСТУ

          Передплатне агентство «Укрінформнаука» повідомляє:

          Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова» розроблено нові стандарти ДСТУ 3017:2015 та ДСТУ 8302:2015.

 

Стандарти прийняті на надано чинності:

          ДСТУ 3017:2015 - наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016–07–01; згідно з наказом від 04 березня 2016 р. № 65 змінено дату чинності, на заміну ДСТУ 3017–95.

          ДСТУ 8302:2015 - наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. №61 з 2016–07–01; згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 04 березня 2016 р. №65 змінено дату чинності, уведено вперше.

ДСТУ 3017:2015

          Цей термінологічний стандарт розроблено згідно з ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів та ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

          Стандарт містить терміни та визначення понять основних видів видань, потрібних для впорядкування й розвитку видавничої справи, налагоджування взаємозв’язків між суміжними сферами діяльності, забезпечування відповідності вітчизняних видань міжнародним і національним стандартам інших країн.

          Мета цього стандарту — сприяти розвитку та уніфікації української термінології у видавничій і суміжних сферах.

          Класифікацію електронних видань за такими ознаками: наявність друкованого еквівалента, природа основної інформації, цільове призначення, технологія використовування, характер взаємодії з користувачем, періодичність і структура — наведено в ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості.

ДСТУ 8302:2015

          Цей стандарт установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщування у документах.

          Бібліографічне посилання, що є частиною довідкового апарата документа, наводять у формі бібліографічного запису. Бібліографічні відомості про цитовані або згадувані в тексті документи на будь-яких носіях інформації, що є об’єктами бібліографічного посилання, мають бути достатніми для їхньої загальної характеристики, ідентифікування та пошуку. У стандарті окремо подано особливості складання бібліографічних посилань на електронні ресурси та архівні документи.

Дата публікації: 19.08.2016


Інші новини: 16.03.2019 Книжкові новинки нашого каталогу
19.02.2019 Статистичні дані за грудень 2018
18.02.2019 We are Crossref!
15.02.2019 Статистичні дані за листопад 2018
12.02.2019 Програма Initiative for Open Citations
11.02.2019 Статистичні дані за жовтень 2018
11.02.2019 Каталог періодичних видань II п/р 2019 р