ПЕРЕДПЛАТНЕ АГЕНТСТВО
«УКРІНФОРМНАУКА»
900 -
1800
Україна, м. Київ,
вул. Терещенківська 3, оф.57
+38(044) 288-03-46
+38(050) 154-77-83
УКР  


Нові стандарти ДСТУ

          Передплатне агентство «Укрінформнаука» повідомляє:

          Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова» розроблено нові стандарти ДСТУ 3017:2015 та ДСТУ 8302:2015.

 

Стандарти прийняті на надано чинності:

          ДСТУ 3017:2015 - наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016–07–01; згідно з наказом від 04 березня 2016 р. № 65 змінено дату чинності, на заміну ДСТУ 3017–95.

          ДСТУ 8302:2015 - наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. №61 з 2016–07–01; згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 04 березня 2016 р. №65 змінено дату чинності, уведено вперше.

ДСТУ 3017:2015

          Цей термінологічний стандарт розроблено згідно з ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів та ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

          Стандарт містить терміни та визначення понять основних видів видань, потрібних для впорядкування й розвитку видавничої справи, налагоджування взаємозв’язків між суміжними сферами діяльності, забезпечування відповідності вітчизняних видань міжнародним і національним стандартам інших країн.

          Мета цього стандарту — сприяти розвитку та уніфікації української термінології у видавничій і суміжних сферах.

          Класифікацію електронних видань за такими ознаками: наявність друкованого еквівалента, природа основної інформації, цільове призначення, технологія використовування, характер взаємодії з користувачем, періодичність і структура — наведено в ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості.

ДСТУ 8302:2015

          Цей стандарт установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщування у документах.

          Бібліографічне посилання, що є частиною довідкового апарата документа, наводять у формі бібліографічного запису. Бібліографічні відомості про цитовані або згадувані в тексті документи на будь-яких носіях інформації, що є об’єктами бібліографічного посилання, мають бути достатніми для їхньої загальної характеристики, ідентифікування та пошуку. У стандарті окремо подано особливості складання бібліографічних посилань на електронні ресурси та архівні документи.

Дата публікації: 19.08.2016


Інші новини: 06.05.2019 ІХ Науково-практична конференція «НАУКОВА ПЕРІОДИКА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ»
23.04.2019 Статистичні дані за березень 2019
16.04.2019 Metadata Manager
08.04.2019 Статистичні дані за лютий 2019
07.04.2019 Національна академія наук України (1918-2018). До 100-річчя від дня заснування
19.03.2019 Статистичні дані за січень 2019
16.03.2019 Книжкові новинки нашого каталогу