ПЕРЕДПЛАТНЕ АГЕНТСТВО
«УКРІНФОРМНАУКА»
900 -
1800
Україна, м. Київ,
вул. Терещенківська 3, оф.57
+38(044) 288-03-46
+38(050) 154-77-83
УКР  


Упровадження системи цифрових ідентифікаторів DOI: поступ і досвід

          Наукові періодичні видання належать до базових складових сучасної наукової та інформаційної системи, тож упровадження сучасних стандартів та нормативних вимог, що регламентують представлення наукових видань в електронному просторі та створення ефективних комплексних інформаційних ресурсів, є нагальною потребою Національної академії наук України.

 

          Як головна наукова організація держави НАН України дбає про те, щоб увесь спектр наукових досліджень був забезпечений якісними національними виданнями, а на сучасному етапі — якісними електронними науковими періодичними виданнями, належним чином позиціонованими та конкурентноздатними у світовому інформаційному просторі.

          Досягнення цієї мети є зараз неможливим без наявності у наукового періодичного видання сучасного веб-ресурсу з грамотним англомовним розділом та без входження до світових реферативних і наукометричних баз даних.

          Із нагромадженням великого масиву наукового контенту в електронному просторі перед науковою спільнотою постала проблема забезпечення оптимального пошуку окремих публікацій та стійкого постійного зв’язку електронного посилання й публікації.

 

          Вирішення запропонувала Publishers International Linking Association, Inc. (PILA, Міжнародна асоціація видавничих on-line зв’язків, Лтд., переклад неофіційний): забезпечувати кожну наукову публікацію цифровим ідентифікатором об’єкта (The Digital Object Identifier — DOI) — унікальним гіперпосиланням, яке забезпечує прямий зв’язок із публікацією. На сьогодні наявність цих ідентифікаторів стає необхідною умовою для включення видання у міжнародні наукометричні бази.

          DOI функціонує як вбудоване посилання, код, який дозволяє віднайти будь-яку публікацію на будь-якому ресурсі незалежно від мови первинного посилання, чітко вказує розташування статті у мережі Інтернет, забезпечує постійний та надійний зв’язок між публікаціями. Це гіперпосилання (шлях до публікації) є усталеним і не залежить від зміни видавця, хостінгу чи назви видання: користуючись DOI пошукач має за один крок дійти до потрібної публікації.

 

          Досі користування DOI в Україні було уповільненим (або мало поширеним) через те, що для одержання кодів необхідно стати членом організації PILA, сплачувати відповідні членські внески та платити за коди у стислі терміни й в іноземній валюті.

          Асоціація PILA є некомерційною установою, яка провадить діяльність CrossRef — агентства, що надає цифрові ідентифікатори для наукової продукції. Членство в PILA є відкритим для видавців літератури наукового та професійного змісту, які беруть на себе зобов’язання забезпечувати присутність у електронному просторі метаданих на кожний із об’єктів, що одержав цифровий ідентифікатор DOI.

 

          CrossRef здійснює управління та веде регулярно оновлювану інформаційну базу даних, що складається з оригінальних опублікованих праць, їх метаданих і цифрових ідентифікаторів, які вказують на розташування певних статей у мережі Інтернет. До набору метаданих належить інформація, яка дозволяє описати та ідентифікувати статтю, —назва статті, прізвище та ініціали автора (авторів) тощо.

          Завдяки цифровим ідентифікаторам кваліфікований контент усіх учасників CrossRef у повному обсязі є зв’язаним, що дозволяє активно максимізувати і зберігати переходи (лінки) між ними, робить більш ефективним механізм перехресних посилань, так званий крос-лінкінг. Це у кінцевому підсумку призводить до зростання кількості цитувань масиву загалом і кожної публікації зокрема.

 

          З викладеного є очевидною необхідність і корисність одержання цифрових ідентифікаторів для якомога більшого масиву наукових журналів НАН України. Тому Науково-видавнича рада НАН України підтримала спільну ініціативу Видавничого дому "Академперіодика" НАН України і передплатного агентства "Укрінформнаука" щодо укладання угоди з асоціацією PILA і входження до CrossRef.

          В 2014 році "Укрінформнаука" стала членом PILA і резидентом CrossRef і відтепер має усі необхідні повноваження для одержання та надання цифрових ідентифікаторів DOI. Установа-видавець кожного з видань НАН України може одержувати DOI, уклавши відповідну угоду з агентством "Укрінформнаука".

          Видання, які беруть участь у Програмі підтримки наукових журналів НАН України, можуть одержати цифрові ідентифікатори на підставі відповідного рішення редакційної колегії, звернувшись до ВД "Академ-періодика" НАН України. На виконання рішення Науково-видавничої ради

          НАН України надання цифрових ідентифікаторів DOI ми намагаємось здійснювати у межах Програми підтримки.

          Технічно процес одержання DOI є простим і детально роз’яснений у додатках до стандартної угоди між агентством "Укрінформнаука" і установою-видавцем наукового журналу.

          Завдяки запровадженій CrossRef автоматизованій системі збору статистичних даних про кількість звернень через сервер http://dx.doi.org до статей, які отримали індекси DOI ми маємо змогу одержувати відповідні відомості. Вони враховують кількість посилань, які надійшли від різних пошукових систем, перехресні посилання від інших видавців, посилання через бібліотечні системи баз даних, а також використання індексу DOI у друкованих версіях періодичних видань.

 

          Очевидно, що збільшення сегмента наукової періодики Національної академії наук України в електронному просторі та якнайширше впровадження системи цифрових ідентифікаторів DOI, забезпечених коректними перехресними посиланнями за допомогою пристатейних списків літератури призведе до істотного зростання видимості результатів роботи вітчизняних науковців, сприятиме відкритості наукового процесу та зростанню престижу наукової праці, позитивно впливатиме на імідж науки, Академії та держави.

 

 28.05.2015

А.І. Радченко,
заст. директора, ВД "Академперіодика" НАН України
Т.М. Яцків
директор, Передплатне агентство "Укрінформнаука"

Дата публікації: 11.06.2015


Інші новини: 06.05.2019 ІХ Науково-практична конференція «НАУКОВА ПЕРІОДИКА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ»
23.04.2019 Статистичні дані за березень 2019
16.04.2019 Metadata Manager
08.04.2019 Статистичні дані за лютий 2019
07.04.2019 Національна академія наук України (1918-2018). До 100-річчя від дня заснування
19.03.2019 Статистичні дані за січень 2019
16.03.2019 Книжкові новинки нашого каталогу